• Home
  • "Duurzaamheid kunnen we niet alleen bereiken"

"Duurzaamheid kunnen we niet alleen bereiken"

Marco Philippi is verantwoordelijk voor de inkoopstrategie bij Audi en werkt daarmee op een schakelpunt van duurzaamheid: een toekomstbestendige toeleveringsketen.

Tekst: AUDI AG Foto: Dirk Bruniecki – Film: Nadia Hallgren leestijd: 6 min.

Marco Philippi is bij Audi hoofd strategische inkoop.
Marco Philippi, hoofd strategische inkoop bij Audi.

Hello Marco Philippi, voor de film “Let’s make sense” heeft u onlangs met Stella McCartney over duurzaamheid gesproken. Had u als bedrijfseconoom tien jaar geleden kunnen denken dat u eens met een modeontwerpster voor de camera zou staan?

Niet echt, maar ik moet zeggen dat het een spannende ervaring was. We hadden elkaar veel te vertellen en het was een levendige discussie. Stella McCartney staat voor eerlijke mode en voor Audi en in mijn werk voor het bedrijf speelt het streven naar duurzaamheid ook een belangrijke rol. Want duurzaamheid is een uiterst belangrijk onderdeel van de inkoopstrategie van Audi, waarvoor ik verantwoordelijk ben. We zijn ervan overtuigd dat we een positieve invloed op de gehele toeleveringsketen hebben en samen met onze partners veel kunnen bereiken.

 

Hoe wordt er binnen de toeleveringsketen meer duurzaamheid opgebouwd?

Sinds 2019 gunnen we alleen opdrachten aan de directe toeleveringsbedrijven die een positieve duurzaamheidsbeoordeling van ons hebben ontvangen. Daartoe moeten zij een uitgebreid proces van zelfonderzoek doorlopen, een vragenlijst invullen en bovendien hun duurzaam handelen op sociaal en milieugebied en bedrijfsethiek aan kunnen tonen met een certificaat, zodat hun verklaringen kunnen worden geverifieerd. De eigen verklaring en de verstrekte bewijsstukken worden door een gespecialiseerde dienstverlener gecontroleerd. Wij controleren ook ter plaatse of onze gedragscode en de daarin vereiste normen worden nageleefd, als uit evaluatie van de vragenlijst een noodzaak daartoe blijkt. De controle wordt uitgevoerd door een gecertificeerde auditor van een gespecialiseerde dienstverlener. Dit alles wordt in de waardering opgenomen en wie geen positieve rating heeft, mag geen zaken doen met Audi. In de weken of zelfs maanden tussen een eerste rating en een toekenning, werken wij er graag samen met de toeleveranciers aan om zich te kunnen verbeteren en toch aan onze normen te kunnen voldoen. Alleen al in 2020 hebben we meer dan 950 werknemers van toeleveringsbedrijven opgeleid.

Wat we doen is niet alleen maar theorie. We kunnen een echt verschil maken en iets bereiken.”

Marco Philippi

Marco Philippi

Wat is de grootste uitdaging?

Transparantie en traceerbaarheid te creëren en voortdurend te verbeteren. Wij werken samen met meer dan 14.000 directe toeleveringsbedrijven. Op sommige gebieden hebben we in onze relatie met leveranciers negen niveaus, dus niet alleen te maken met OEM-leveranciers, maar ook met een groot aantal toeleveranciers. Het is bijna onmogelijk om op elk niveau volledige transparantie te hebben.

 

Hoe lost u dit op?

Een oplossing zal het toenemende gebruik van technologie zijn. We hebben bijvoorbeeld al een paar maanden een proefproject lopen voor Kunstmatige intelligentie  voor risicoanalyse. Deze doorzoekt het internet, zoals sociale media. Als er artikelen of bijdragen zijn die erop wijzen dat een partnerbedrijf niet of niet meer kan garanderen dat de met ons overeengekomen richtlijnen worden nageleefd, ontvangen wij daar een kennisgeving over. En dan hebben we de mogelijkheid om verder te onderzoeken en vragen te stellen. Zo kunnen we zien of er echt iets aan de hand is, of dat we misschien kunnen helpen. Als we erin slagen transparantie te bereiken waar dat zinvol is, hebben we weer een stap op weg naar een duurzamere wereld gezet.

 

Moeten we in deze duurzamere wereld accepteren dat we kwaliteit of design opofferen voor een meer ecologische oplossing?

Ik ben ervan overtuigd dat we beide kunnen hebben: aan de ene kant duurzaamheid, aan de andere kant alle eigenschappen die we traditionele materialen nodig hebben. Daarvoor moeten we soms wel investeren in een nieuwe oplossing en nieuwe wegen bewandelen.

Marco Philippi

Geboren in München in 1977, afgestudeerd als bedrijfseconoom. Sinds 2019 leidt hij voor Audi de 'Strategische inkoop' en is daarmee onder andere verantwoordelijk voor de duurzaamheid in de toeleveringsketen en het innovatiemanagement bij leveranciers. Philippi kwam in 2004 in dienst bij het Volkswagen-concern, werkte eerst bij Volkswagen Consulting, toen aan de bedrijfsstrategie van het merk Volkswagen en later in de concerninkoop. Vóór zijn overstap naar Audi was hij vanaf 2017 verantwoordelijk voor de nieuw opgezette afdeling 'Strategische inkoop' van het Volkswagen-concern en tegelijkertijd van het merk Volkswagen.

Heeft u een voorbeeld?

Zeker. Voor de Audi e-tron GT quattro en de Audi RS e-tron GT bijvoorbeeld betrekken wij in het kader van een proefproject 20-inch velgen van een aluminium waar bij de productie minder CO₂ wordt uitgestoten. De toeleverancier maakt hiervoor gebruik van een zelfontwikkeld smeltproces waarbij in plaats van kooldioxide zuurstof vrijkomt. Dit toont aan dat je geen concessies hoeft te doen – soms is er misschien meer overtuigingskracht nodig en het bewijs dat duurzame oplossingen ook een commerciële businesscase hebben.

 

Wat is uw persoonlijke motivatie om inkoop en duurzaamheid samen te brengen?

Eerlijk gezegd was de stap om dit onderwerp aan te pakken het beste dat ik ooit in mijn loopbaan heb meegemaakt. Wat je dagelijks doet, heeft een volledig nieuw effect. Dat doet me echt veel plezier en ik vind dit een taak die zeer veel voldoening geeft.

 

En van grote betekenis, ook voor het bedrijf?

Duurzaamheid is voor ons heel belangrijk, zowel voor de verkoop van nieuwe producten als voor elke sector binnen het bedrijf. Neem personeelswerving: jongeren hebben een andere kijk op de wereld, dat zie ik ook bij mijn kinderen. Voor hen is duurzaamheid niet zomaar een extraatje – het moet de essentie zijn, het geeft hen betekenis. Voor bedrijven is het de afgelopen twee tot drie jaar een uniek verkoopkenmerk geworden, en natuurlijk concurreren de bedrijven op dit gebied. Aan de andere kant kunnen we de uitdagingen waarvoor we op dit gebied staan niet alleen oplossen. Ik ben ervan overtuigd dat we daarvoor moeten samenwerken over de grenzen van het bedrijfsleven heen.

Audi e-tron GT quattro: Stroomverbruik (gecombineerd*) in kWh/100 km: 21,6–19,6CO₂-uitstoot (gecombineerd*) in g/km: 0
Gegevens over brandstof- en stroomverbruik en CO₂-uitstoot bij spanbreedten afhankelijk van de gekozen uitrusting van het voertuig.
Voor het voertuig zijn alleen verbruiks- en emissiewaarden volgens WLTP beschikbaar, niet volgens NEDC.

Audi RS e-tron GT: Stroomverbruik (gecombineerd*) in kWh/100 km: 22,1–19,8CO₂-uitstoot (gecombineerd*) in g/km: 0
Gegevens over brandstof- en stroomverbruik en CO₂-uitstoot bij spanbreedten afhankelijk van de gekozen uitrusting van het voertuig.
Voor het voertuig zijn alleen verbruiks- en emissiewaarden volgens WLTP beschikbaar, niet volgens NEDC.

Audi e-tron GT quattro: Stroomverbruik (gecombineerd*) in kWh/100 km: 21,6–19,6CO₂-uitstoot (gecombineerd*) in g/km: 0
Gegevens over brandstof- en stroomverbruik en CO₂-uitstoot bij spanbreedten afhankelijk van de gekozen uitrusting van het voertuig.
Voor het voertuig zijn alleen verbruiks- en emissiewaarden volgens WLTP beschikbaar, niet volgens NEDC.

Audi RS e-tron GT: Stroomverbruik (gecombineerd*) in kWh/100 km: 22,1–19,8CO₂-uitstoot (gecombineerd*) in g/km: 0
Gegevens over brandstof- en stroomverbruik en CO₂-uitstoot bij spanbreedten afhankelijk van de gekozen uitrusting van het voertuig.
Voor het voertuig zijn alleen verbruiks- en emissiewaarden volgens WLTP beschikbaar, niet volgens NEDC.

Marco Philippi in een fabriekshal in Ingolstadt.
Technologie voor de toekomst: Marco Philippi in een fabriekshal in Ingolstadt.

En heeft u het gevoel dat u echt iets kunt in gang kunt zetten?

Ja, want wat we doen is niet alleen een theoretisch concept, het heeft echt gevolgen voor onze toeleveringsketen en onze toeleveringsbedrijven. We hebben veel daarvan geholpen om hun beoordelingen te verbeteren. Wij helpen hen om de arbeidsomstandigheden voor hun werknemers te verbeteren en hun energieverbruik te optimaliseren. We zien dus dat we samen een verschil kunnen maken. Alleen al in 2020 hebben we met ons Audi CO₂-programma in de toeleveringsketen wereldwijd meer dan 335.000 ton CO₂ op de balans bespaard¹ ten opzichte van de CO₂-uitstoot, die er zonder de in dit programma opgenomen maatregelen zou zijn.

 

Vraagt u zich af en toe af of u genoeg doet, of dat voldoende is?

Bij deze vraag moet ik opnieuw aan mijn kinderen denken. Voor hen is er geen grijs gebied op het gebied van duurzaamheid, voor hen is het zwart-wit. Als we de problemen niet voor hen oplossen, zal de wereld een andere zijn. En ik wil graag kunnen zeggen: we hebben alles gedaan wat we kunnen. Daarom nemen wij in het team en bij ons werk elk idee serieus, ook al is het maar iets heel kleins. En dan brengen we het in de praktijk. We werken eraan onze toeleveringsketen als een sterke positieve kracht te gebruiken. Dat klinkt misschien gedurfd, maar dat is wat we willen bereiken.

¹ Onder balansmatige CO₂-neutraliteit verstaat Audi een toestand waarin, na het volledig benutten van andere in aanmerking komende reductiemaatregelen met betrekking tot veroorzaakte CO₂-emissies door de producten of activiteiten van Audi, bestaande en/of in het kader van de toeleveringsketen, productie en recycling van de Audi-auto's op dit moment niet te vermijden CO₂-emissies door vrijwillige en wereldwijd uitgevoerde compensatieprojecten ten minste qua hoeveelheid worden gecompenseerd. Tijdens de gebruiksfase van een voertuig – dat wil zeggen vanaf de levering aan de klant – wordt geen rekening gehouden met CO₂-emissies.

¹ Onder balansmatige CO₂-neutraliteit verstaat Audi een toestand waarin, na het volledig benutten van andere in aanmerking komende reductiemaatregelen met betrekking tot veroorzaakte CO₂-emissies door de producten of activiteiten van Audi, bestaande en/of in het kader van de toeleveringsketen, productie en recycling van de Audi-auto's op dit moment niet te vermijden CO₂-emissies door vrijwillige en wereldwijd uitgevoerde compensatieprojecten ten minste qua hoeveelheid worden gecompenseerd. Tijdens de gebruiksfase van een voertuig – dat wil zeggen vanaf de levering aan de klant – wordt geen rekening gehouden met CO₂-emissies.

De toeleveringsketen speelt voor Audi een belangrijke rol op weg naar meer duurzaamheid. Meer informatie, meer gegevens en feiten over het onderwerp vindt u hier.

Let's make sense: bekijk hier de film.

De Audi e-tron GT quattro

Mooie vooruitzichten: de Audi e-tron GT quattro

De Audi e-tron GT quattro combineert toekomstgerichte technologie met een zeer emotioneel design.

Meer informatie

Audi e-tron GT quattro: Stroomverbruik (gecombineerd*) in kWh/100 km: 21,6–19,6CO₂-uitstoot (gecombineerd*) in g/km: 0
Gegevens over brandstof- en stroomverbruik en CO₂-uitstoot bij spanbreedten afhankelijk van de gekozen uitrusting van het voertuig.
Voor het voertuig zijn alleen verbruiks- en emissiewaarden volgens WLTP beschikbaar, niet volgens NEDC.

Audi e-tron GT quattro: Stroomverbruik (gecombineerd*) in kWh/100 km: 21,6–19,6CO₂-uitstoot (gecombineerd*) in g/km: 0
Gegevens over brandstof- en stroomverbruik en CO₂-uitstoot bij spanbreedten afhankelijk van de gekozen uitrusting van het voertuig.
Voor het voertuig zijn alleen verbruiks- en emissiewaarden volgens WLTP beschikbaar, niet volgens NEDC.