• Home
  • De toekomst vormgeven

De toekomst vormgeven

Duurzaam te werk gaan is een van de grote uitdagingen van deze tijd. Elke bijdrage telt om resultaat te boeken.

Tekst: AUDI AG - Foto: AUDI AG leestijd: 4 min.

Productie in de per saldo CO₂- neutrale¹ fabriek in Brussel.
Productie in de per saldo CO₂- neutrale¹ fabriek in Brussel.

Hoe bij Audi de toekomst eruit moet zien, is vastgelegd in een duidelijk omschreven visie. Audi heeft tot doel om in 2050 CO 2-neutraal 1 zijn. Om dit doel te behalen wordt elke fase in de gebruiksduur van een auto onder de loep genomen. Dit betekent dat niet alleen in het productieproces maatregelen worden genomen, maar ook in de keten van toeleveranciers. Centraal staan het verantwoord omgaan met grondstoffen, consequente CO 2-reductie en meer elektrisch rijden. Audi wil dat het modellengamma in 2025 over de gehele levensduur zo’n dertig procent minder CO 2 veroorzaakt dan in referentiejaar 2015. Daarom wordt flink ingezet op elektrische auto’s.

Een CO2-neutrale¹ toekomst voor elke Audi-fabriek

In 2025 is ook een mijlpaal voorzien in het milieuprogramma Mission:Zero, dat als doel heeft om het productieproces te verduurzamen. In dat jaar moeten alle Audi-fabrieken onder de streep per saldo CO 2-neutraal 1 zijn. De fabrieken in Brussel (België) en Györ (Hongarije) zijn nu al per saldo CO 2-neutraal 1. Die wordt mede behaald door het gebruik van geothermie (belangrijk voor Audi Hongarije) en de plaatsing van zonnepanelen. In Brussel gaat het om 107.000 vierkante meter aan zonnepanelen. De warmtevoorziening in België is afgedekt met certificaten voor biogas. Voor momenteel onvermijdbare uitstoot omdat groene energie nog geen alternatief is, gebruikt Audi Brussel CO 2-compensatieprojecten.

Maak kennis met elektrisch rijden in uw land.

Maak kennis met elektrisch rijden in uw land.

Ontdek de elektrische modellen van Audi in uw land.

Kom meer te weten

Audi e-tron: Stroomverbruik (gecombineerd*) in kWh/100 km: 24,3–22,0 (NEDC) | 26,1–21,7 (WLTP)CO₂-uitstoot (gecombineerd*) in g/km: 0
Gegevens over brandstof- en stroomverbruik en CO₂-uitstoot bij spanbreedten afhankelijk van de gekozen uitrusting van het voertuig.

Audi e-tron: Stroomverbruik (gecombineerd*) in kWh/100 km: 24,3–22,0 (NEDC) | 26,1–21,7 (WLTP)CO₂-uitstoot (gecombineerd*) in g/km: 0
Gegevens over brandstof- en stroomverbruik en CO₂-uitstoot bij spanbreedten afhankelijk van de gekozen uitrusting van het voertuig.

Mission:Zero op locatie Ingolstadt

Ook de hoofdvestiging van het bedrijf is op weg omper saldo CO2-neutraal1 te worden. Sinds begin 2012 gebruikt de Audi-fabriek in Ingolstadt (Duitsland) alleen groene stroom om auto’s te bouwen. Een oppervlak van 23.000 vierkante meter aan zonnepanelen levert duurzame stroom op. Daar bovenop leveren regionale bedrijven, waaronder een raffinaderij, restwarmte waar een lage CO2-uitstoot tegenover staat.

 

Verder is in 2019 in Ingolstadt een nieuwe waterzuiveringsinstallatie in gebruik genomen. Daar stroomt afvalwater door een membraanbioreactor. Het resultaat is een goede waterkwaliteit die opnieuw in de fabriek te gebruiken is. De verschillende reinigingsstappen zorgen ervoor dat beduidend minder vers water aangevoerd hoeft te worden. Ook noemenswaardig is de Audi-milieustichting die zich al sinds 2009 inzet voor milieubescherming.

Initiatief

Audi is deelnemer aan de Global Battery Alliance – een initiatief van diverse belanghebbenden met als doelstelling om duurzaamheid te definiëren in de volledige waardeketen van accu’s. Dit samenwerkingsverband richt zich onder meer op het bewaken van mensenrechten en sociale normen tijdens de winning van grondstoffen en het zoeken naar manieren om lithium-ionaccu’s te hergebruiken.

Optimalisatie van het waterverbruik

Ook een circulaire economie speelt een rol in het productieproces. Daar is onder andere bij het gebruik van water iets van terug te zien. De Mexicaanse fabriek in San José Chiapa bewijst hoe de toekomst van Audi-fabrieken er wat dat betreft kan uitzien, omdat de fabriek helemaal geen afvalwater produceert. Alle afvalwater wordt gereinigd en ter plaatse hergebruikt.

De fabriek in San José Chiapa in Mexico.
De fabriek in San José Chiapa in Mexico.

Decarbonisatie van de leveranciersketen

Ook voor de keten van leveranciers denkt Audi aan de toekomst. Het bedrijf voert een constructieve dialoog met betrokken partijen, waaronder ook onderaannemers en partners. Als onderdeel van het in 2018 gestarte carbonreductieprogramma wordt gezamenlijk aan maatregelen gewerkt. De focus ligt op grondstoffen en materialen die bijzonder veel energie vragen, zoals aluminium, staal en accucomponenten. Tijdens workshops zijn maatregelen in de leveranciersketen bedacht waarmee in de autovloot een potentiële besparing van 1,2 ton aan CO2-uitstoot mogelijk is. De implementatie van de overeengekomen maatregelen moet in de toekomst een vaste waarde zijn in nieuw afgesloten contracten. Sinds 2018 is gebruik van groene stroom een van de voorwaarden in contracten met leveranciers van aandrijfaccu’s.

 

De ‘aluminum closed loop’ is een andere maatregel die met leveranciers is overeengekomen. Erachter schuilt een efficiënte kringloop tijdens de verwerking van aluminium plaatmateriaal in de fabriek. Restmateriaal uit de pershal wordt meteen naar de leveranciers geretourneerd. Daar worden de afvalstukken verwerkt in andere producten die vervolgens weer aan Audi worden geleverd. Sinds de introductie van deze kringloop in de Duitse fabrieken in Neckarsulm en Ingolstadt heeft Audi per saldo zo’n 350.000 ton aan CO2-emissie1 voorkomen. De ‘aluminum closed loop’ zal in de toekomst in andere fabrieken zijn opwachting maken.

Duurzaamheidscertificaat

Onder meer de accubehuizingen van de Audi e-tron modellen zijn van aluminium. Het Aluminium Stewardship Initiative (ASI) heeft Audi een duurzaamheidscertificaat toegekend voor de duurzame productie van de accubehuizingen (bron: aluminium-stewardship.org).

Sommigen zien een fabriek. Wij zien vooruitgang.

De Audi e-tron Sportback wordt sinds begin 2020 gebouwd in de per saldo CO₂- neutrale¹ Audi-fabriek in Brussel.
De Audi e-tron Sportback wordt sinds begin 2020 gebouwd in de per saldo CO₂- neutrale¹ Audi-fabriek in Brussel.

Audi e-tron Sportback: Stroomverbruik (gecombineerd*) in kWh/100 km: 24–20,9 (NEDC) | 25,9–21,1 (WLTP)CO₂-uitstoot (gecombineerd*) in g/km: 0
Gegevens over brandstof- en stroomverbruik en CO₂-uitstoot bij spanbreedten afhankelijk van de gekozen uitrusting van het voertuig.

Audi e-tron Sportback: Stroomverbruik (gecombineerd*) in kWh/100 km: 24–20,9 (NEDC) | 25,9–21,1 (WLTP)CO₂-uitstoot (gecombineerd*) in g/km: 0
Gegevens over brandstof- en stroomverbruik en CO₂-uitstoot bij spanbreedten afhankelijk van de gekozen uitrusting van het voertuig.