Veri güvenliği

Bu Veri Koruma Bilgileri'nde www.progress.audi ile bağlantılı olarak kişisel verilerinizin AUDI AG, Ettinger Straße 70, 85057 Ingolstadt, Almanya ("biz") tarafından işlenmesi hakkında sizi bilgilendiririz.

www.progress.audi web sayfamızda AUDI AG hakkında şirket ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz.

Kişisel veriler, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişi ile ilgili tüm bilgilerdir. Tanımlanabilir gerçek kişi, doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle bir ad, kimlik numarası, konum bilgisi, internet adı veya bir veya birden fazla özel nitelik gibi bir tanımlayıcı ile ilişkilendirilen gerçek kişinin fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğinin ifade edilerek tanımlanmasıdır. İşleme; toplama, kaydetme, organize etme, düzenleme, saklama, uyarlama veya değiştirme, seçme, sorgulama, kullanma, iletim ile ifşa etme, yayımlama veya diğer bir hazır edim biçimi, düzeltme veya bağlama, kısıtlama, silme veya imha gibi kişisel verilerle bağlantılı olarak otomatik işlemlerin yardımı ile veya yardımsız gerçekleştirilen herhangi bir işlem veya işlem dizisi anlamına gelir.


1. Veri işleme sorumlusu kimdir ve kime başvurabilirim?

Kişisel verilerinizin işlenmesinden sorumlu kişi:

AUDI AG, Ettinger Straße 70, 85057 Ingolstadt, Almanya.

Veri koruma konusunda istekleriniz olması halinde, şirket veri koruma yetkilimize de başvurabilirsiniz:
AUDI AG, Veri Koruma Yetkilisi, 85045 Ingolstadt, Almanya
E-posta: datenschutz@audi.de

Verilerin korunması haklarınızı kullanmak istiyorsanız lütfen şu iletişim seçeneklerini kullanın: www.gdpr.audi.com

Burada verilerin korunması hakkınızı nasıl kullanacağınız hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Aşağıdaki adresle posta yoluyla da iletişime geçebilirsiniz:

AUDI AG, DSGVO-Betroffenenrechte, 85045 Ingolstadt, Almanya

Bu Veri Koruma Bilgileri veya kişisel verilerinizin AUDI AG tarafından işlenmesi hakkında genel sorularınız olması halinde lütfen aşağıdaki iletişim olanaklarından faydalanın:

 

Audi Kundenbetreuung Deutschland, Postfach 10 04 57, 85045 Ingolstadt
E-posta: websupport@audi.de

 

2. Hangi verileri işleriz ve bunların kaynakları nelerdir?


2.1 Web sayfasına erişim
Temelde www.audi.com web sayfasına ("web sayfası") kişisel verilerinizi girmeden erişebilirsiniz. Web sitesini her kullandığınızda, İnternet tarayıcınız belirli bilgileri otomatik olarak aktarır ve bunlar tarafımızdan günlük adı verilen dosyalarda saklanır.

Özellikle aşağıdaki bilgiler otomatik olarak iletilir:

 • İnternet teklifine erişilen cihazın IP adresi (İnternet Protokolü Adresi);
 • İnternet teklifinin çağrıldığı web sitesinin internet adresi (kaynak veya yönlendirme URL'si);
 • İnternet teklifine erişmek için kullanılan servis sağlayıcısının adı;
 • Açılan dosyaların veya bilgilerin adı;
 • Tarih ve saatin yanı sıra çağrı süresi;
 • Aktarılan veri miktarı;
 • Yüklü eklentiler (ör., Flash Player için) dahil olmak üzere, işletim sistemi ve kullanılan İnternet tarayıcısı ile ilgili bilgiler;
 • http durum kodu (örneğin; "İstek başarılı" veya "İstenen dosya bulunamadı").

 

Yukarıdaki veriler, tam IP adresiniz belirtilmeden günlük dosyalarında saklandığı için IP adresinize ulaşılamaz.

2.2 Diğer veriler
Çerez kullanımı ve kullanıcı izleme ile bağlantılı olarak veri işlemeye yönelik bilgileri ilgili bölümlerde bulabilirsiniz.3. Verilerinizi hangi amaçla işlemekteyiz ve bunun yasal dayanağı nedir?

Kişisel verilerinizi, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (GVYK) ve Federal Veri Koruma Kanunu'nun (FVKK) hükümleri uyarınca çeşitli amaçlarla işleriz.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi, aşağıdaki yasal dayanaklardan biri tarafından desteklenmelidir:

 • Bunların işlenmesine izin verdiyseniz (Madde 6, Fıkra 1, Alt Fıkra 1, Bent a) GVKY);
 • İşleme, talebiniz üzerine sizinle yapılan bir sözleşmenin yerine getirilmesi ya da sözleşme öncesi önlemlerin alınması için gerekliyse (Madde 6, Fıkra 1, Alt Fıkra 1, Bent b) GVKY);
 • İşleme, AB hukuku veya AB üyesi bir devletin kanunu uyarınca yasal bir zorunluluğun yerine getirilmesi için gerekliyse (Madde 6, Fıkra 1, Alt Fıkra 1, Bent c) GVKY);
 • İşleme, hayati menfaatleriniz veya başka bir insanın menfaatini korumak için gerekliyse (Madde 6, Fıkra 1, Alt Fıkra 1, Bent d) GVKY);
 • İşleme, bize atanmış olan kamu yararına veya resmi yetkililer tarafından uygulanan bir görevin idrak edilmesi için gerekliyse (Madde. 6, Fıkra 1, Alt Fıkra 1, Bent e) GVKY);
 • İşleme, Audi AG firmasının veya üçüncü tarafların yasal menfaatlerinin korunması için gerekliyse (özellikle de çocuklar söz konusu olduğunda kişisel verilerin korunmasını gerektiren temel haklar ve temel özgürlükler ağır basmadıkça) (Madde. 6, Fıkra 1, Alt Fıkra 1, Bent f) GVKY).

 

İstisnai durumlarda, kişisel verilerin özel kategorilerini (ırk ve etnik köken, siyasi görüşler, dini inançlar veya dünya görüşü ya da sendika üyeliğini belirten verilerin yanı sıra, genetik verilerin işlenmesi, bir kişinin açık bir şekilde tanımlanmasını sağlayan biyometrik veriler, sağlık verileri ya da cinsel yaşam veya cinsel yönelim hakkında veriler) işlememiz halinde bunların aşağıdaki yasal dayanaklardan biri ile ilgisi bulunmalıdır:

 • Bunların işlenmesi için açık olarak izin verdiyseniz (Madde 9 Fıkra 2 Bent a) GVKY);
 • Sizin veya başka bir kişinin hayati menfaatlerini korumak için işlem yapmak gerekiyorsa ve ilgili kişi fiziksel veya hukuki nedenlerden dolayı izin verecek durumda değilse (Madde 9 Fıkra 2 Bent c) GVKY);
 • İşleme, açıkça kamuya açıkladığınız kişisel verilere ilişkin ise (Madde 9 Fıkra 2 Bent e) GVKY);
 • İşleme, yasal hakların ileri sürülmesi, kullanılması veya savunulması için gerekliyse (Madde 9 Fıkra 2 Bent f) GVKY);
 • İşleme, izlenen amaç ile orantılı olarak, verilerin korunması hakkının özüne saygılı ve temel hak ve önemli ölçüde kamu yararına dair menfaatleri korumak için uygun ve özel önlemler sağlamaya yarayan AB hukuku ya da bir AB üyesi devletin kanununa dayanıyorsa (Madde 9 Fıkra 2 Bent g) GVKY).

 

Yukarıdaki açıklamalara istinaden kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar doğrultusunda aşağıdaki yasal dayanaklar temelinde işleriz:

Amaç Hukuki dayanak Menfaat değerlendirmelerine göre meşru menfaat
Web sayfasının genel halk için hazırlanması ve müşteriler ile ilgili taraflar için iletişim seçenekleri amacı  Sözleşmenin yerine getirilmesi veya menfaat değerlendirmesi Genel olarak şirketimiz hakkında bilgi sağlanabilmesi için kayıtlı olmayan kullanıcılara da bir internet varlığı sunma konusunda meşru menfaate sahibiz.
Web sitesinin kullanımı hakkındaki istatistiksel bilgilerin toplanması (yani web analizi) Menfaat değerlendirmesi Özellikle teklifimizi iyileştirmek için web sitesinin kullanımına ilişkin bilgi almak konusunda meşru menfaate sahibiz.
İzinsiz erişim girişimlerinin tespiti ve takibi dahil olmak üzere arızaların tespiti ve sistem güvenliğinin sağlanması ve web sunucularımıza erişim Veri güvenliği ve menfaat değerlendirmesi konusunda yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi Arızaları giderme, sistem güvenliğini sağlama ve geçersiz erişim veya erişim girişimlerini tespit etme ve izleme konusunda meşru bir menfaatimiz mevcuttur.
Haklarımızın korunması ve savunulması Menfaat değerlendirmesi Haklarımızı ileri sürme ve savunma konusunda meşru bir menfaatimiz bulunmaktadır.

4. Veri sağlamaya ilişkin bir yükümlülüğüm var mı?

İş ilişkimiz çerçevesinde yalnızca bir iş ilişkisine girmek veya onu yürütmek için gerekli olan veya yasal olarak toplamakla yükümlü olduğumuz kişisel verileri sağlamalısınız. Bu veriler ilgili formlarda veya fonksiyonlarda zorunlu alan olarak işaretlenmiştir. Bu veriler olmazsa genel olarak sözleşmenin imzalanmasını veya talebin yerine getirilmesini reddetmek zorunda kalacağız ya da mevcut bir sözleşmeyi artık yürütemeyeceğiz ve gerekirse feshetmemiz gerekecek. Yani bir hizmetin ya da işlevin kullanılması için belirtilen verileri sağlamanız gerekmektedir. Verileri sağlamazsanız karşılığında size hizmet sağlayamayız.


5. Verilerim kime verilir?

AUDI AG tarafından veri işlemenin boyutu ve karmaşıklığı nedeniyle kişisel verilerinizin her alıcısını bu Veri Koruma Bilgileri'nde münferit olarak listelemek mümkün değildir, bu nedenle genel olarak yalnızca alıcı kategorileri belirtilir.


Verileriniz AUDI AG dahilinde sözleşmeden doğan ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve meşru menfaatlerimizi korumak için bu verilere ihtiyaç duyan departmanlara verilir.

 

Sözleşmemizde veri işleme konusunda bizi destekleyen, tarafımızca kullanılan ve sözleşmeli çalışan hizmet sağlayıcıları (sözleşmeli işleyiciler) bu amaçlarla veri alırlar. Belirli hizmetlerin sağlanması için aşağıdaki kategorilerde sözleşmeli işleyiciler kullanıyoruz:

 • İzleme hizmeti sağlayıcıları
 • Web ajansları
 • Barındırma sağlayıcıları
 • BT hizmeti sağlayıcıları

 

Kişisel verileriniz, tarafımız veya üçüncü bir tarafın yasal bir menfaatinin bulunması veya izin vermeniz halinde ya da sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekliyse üçüncü taraflara verilecektir. Bunun dışında veriler, yasal hükümler veya icra edilebilir resmi veya mahkeme emriyle yükümlü tutulduğumuz durumlarda üçüncü taraflara iletilebilir. Kişisel verilerinizi ilettiğimiz ve kişisel verilerinizi veri koruma sorumlusu olarak hareket eden üçüncü taraflar arasında şunlar yer alır:

 • Sorumlulukları kapsamında resmi makamlar (örneğin vergi dairesi, polis, savcılık),
 • Mahkemeler,
 • Verilerinizin iletilmesi için bize talimat veya izin verdiğiniz diğer üçüncü taraflar.

 

6. Veriler üçüncü bir ülkeye iletilir mi?

Size hizmet sağlanması için gerekliyse, yasal olarak öngörülmüşse veya bize izin verdiyseniz üçüncü ülkelere (yani Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı üyesi olmayan ülkeler) veri aktarımı söz konusu olabilir. Bunun dışında kişisel verilerinizi üçüncü ülkelerdeki sözleşmeli işleyicilere de iletmemiz mümkündür.

Lütfen bazı üçüncü ülkelerde Avrupa Komisyonu tarafından uygun olarak belirlenen düzeyde veri koruması sağlanmadığına dikkatinizi çekeriz. Makul seviyede veri korumasının olmadığı üçüncü ülkelere veri aktarımları için aktarımdan önce alıcının makul seviyede veri korumasına sahip olduğundan (ör. AB Komisyonu'nun yeterlilik kararı veya Avrupa Birliği ile alıcı arasındaki AB standardı sözleşme hükümlerine ilişkin mutabakat) ya da kullanıcımızın yazılı izin verdiğinden emin oluruz.

Makul seviyede veri korumasının sağlanmasına ilişkin özel olarak uygulanabilir veya kabul edilmiş düzenlemelerin bir kopyasını bizden temin edebilirsiniz.7. Verilerim ne kadar süre saklanır?

Verilerinizi, size hizmet sağlayabilmemiz için gerekli olduğu veya özellikle arızaların giderilmesi nedeniyle verileri saklamaya devam etmemiz konusunda meşru menfaate sahip olduğumuz sürece saklarız.

Bunun dışında Ticaret Kanunu (HGB) ve Vergi Kanunundan (AO) kaynaklanan çeşitli muhafaza ve dokümantasyon yükümlülüklerine de tabiyiz. Söz konusu kanunlarda belirtilen muhafaza ve dokümantasyon süreleri on yıla kadardır. Son olarak bu saklama süresi, örneğin normal zaman aşımı süresinin üç yıl olduğu Alman Medeni Kanunu'nun (BGB) 195. madde ve devamı uyarınca otuz yıla kadar çıkabilen yasal zaman aşımı sürelerine göre de değerlendirilir.

Belirli durumlarda, ör. idari veya adli prosedür ile bağlantılı olarak Legal Hold veya Litigation Hold adı verilen işlem (yani dava süresi boyunca veri silme yasağı) talimatı verilmişse verilerinizin daha uzun süre saklanması gerekir.


8. Hangi haklara sahibim?

Etkilenen kişi olarak verilerin korunması konusunda genel haliyle aşağıdaki haklara sahipsiniz:

Bilgi alma: AUDI AG'de hakkınızda saklanan veriler ve AUDI AG tarafından gerçekleştirilen veri işleme ve veri iletimi kapsamı hakkında bilgi alma ve hakkınızda saklanan kişisel verilerin bir kopyasını alma hakkına sahipsiniz.


Düzeltme: AUDI AG'de saklanan sizinle ilgili yanlış kişisel verilerin düzeltilmesini ve tamamlanmayan kişisel verilerin tamamlanmasını derhal talep etme hakkına sahipsiniz.

Silme: Yasal koşulların mevcudiyeti halinde, AUDI AG tarafından saklanan kişisel verilerinizin derhal silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Bu hak, aşağıdaki durumlarda söz konusudur:

 • Kişisel bilgileriniz, toplandığı amaçlar için artık gerekli değilse;
 • İşlemin yasal dayanağı sadece sizin izninize dayalıyken, bu izni geri çekmeniz durumunda;
 • Menfaat değerlendirmesi yasal dayanak temelinde verilerin işlenmesine kişisel sebeplerle itiraz ederseniz ve işlemin yapılması için öncelikli haklı sebeplerinin bulunduğunu kanıtlayamazsak;
 • Kişisel verileriniz yasalara aykırı şekilde işlenmişse; veya
 • Yasal gereksinimlere uyulması için kişisel bilgilerinizin silinmesi gerekiyorsa.

 

Verilerinizin üçüncü taraflara iletilmiş olması halinde kanunen zorunlu olduğu takdirde, üçüncü tarafları silme hakkında bilgilendiririz.

Silme hakkınızın kısıtlamalara tabi olduğunu lütfen dikkate alın. Örneğin, yasal muhafaza süreleri nedeniyle hala muhafaza etmek zorunda olduğumuz verileri silemeyiz veya silmemeliyiz. Yasal hakların ileri sürülmesi, kullanılması veya savunulması için gerekli gördüğümüz veriler, silme hakkınızın dışında tutulur.

İşlemenin kısıtlanması: Belirli koşullar altında, işlemenin kısıtlanmasını (yani, gelecekteki işlemeleri sınırlandırmak için saklanan kişisel verilerin işaretlenmesi) talep etme hakkına sahipsiniz. Bunun koşulları şunlardır

 • Kişisel verilerinizin doğruluğu tartışmalıysa ve AUDI AG'nin kişisel verilerinizin doğruluğunu kontrol etmesi gerekiyorsa;
 • İşleme yasal değilse ancak kişisel verilerinizin silinmesini talep etmek yerine kişisel verilerin kullanımının kısıtlanmasını talep ediyorsanız;
 • AUDI AG, artık işleme amacıyla kişisel verilerinize ihtiyaç duymuyorsa ancak yasal haklarınızı ileri sürmek, kullanmak veya savunmak için bu verilere ihtiyaç duyuyorsanız.
 • İşlemeye itiraz ettiyseniz ve AUDI AG'nin haklı nedenlerinin sizinkilerden daha önemli olup olmadığı henüz belli değilse.

 

İşlemenin sınırlandırılması durumunda, veriler buna göre işaretlenir ve yalnızca sizin izninizle veya yasal hakları ileri sürmek, uygulamak veya savunmak veya diğer bir gerçek ya da tüzel kişinin haklarını korumak veya AB ya da bir AB üyesi devletin önemli kamu yararı nedenleriyle saklanacaktır.

Verilerin aktarılabilir olması: İzninize veya sizinle yapılan sözleşmeye (iş sözleşmeniz dahil olmak üzere) dayanarak bize vermiş olduğunuz kişisel verilerinizi otomatik olarak işlediğimiz sürece, verileri yapılandırılmış, ortak ve makine tarafından okunabilir bir biçimde alma ve bunları Audi AG tarafından engellenmeksizin diğer sorumlu kişilere aktarma hakkına sahipsiniz. Ayrıca, teknik olarak mümkün olduğu takdirde ve bunun diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini etkilememesi şartıyla kişisel verilerin doğrudan AUDI AG'den, sorumlu bir başka kişiye aktarılmasını talep etme hakkına sahipsiniz.


İtiraz: Kişisel bilgilerinizi haklı menfaatler veya kamu yararı temelinde işlememiz halinde, kişisel verilerinizin işlenmesine kişisel nedenlerle itiraz etme hakkına sahipsiniz. Ayrıca, verilerinizi doğrudan tanıtım için işlememiz halinde, sınırsız bir itiraz hakkına sahipsiniz. Lütfen "itiraz hakkınız hakkında bilgiler" bölümünde yer alan özel açıklamalarımızı dikkate alın.


İznin iptali: Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin izninizi, istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İptalin sadece ileriye yönelik etkisi bulunduğunu lütfen dikkate alın. İptal işleminden önce gerçekleşen işlemler bundan etkilenmez.


Şikayet: Ayrıca, kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuka aykırı olduğu kanısında olmanız halinde, veri korumasının denetlenmesi için yetkili resmi makama şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Şikayet hakkı, diğer herhangi bir idari veya yargı yoluna zarar vermez. AUDI AG için veri korumasını denetlemeye yetkili resmi makamın adresi:

Bavyera Eyaleti Verilerin Korunmasını Denetleme Dairesi
Promenade 18
91522 Ansbach
Almanya

8.1 İtiraz hakkınıza ilişkin bilgiler

Kişisel nedenlerden dolayı itiraz hakkı
Kişisel verilerinizin işlenmesine, özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerden dolayı itiraz etme hakkına sahipsiniz. Bunun ön koşulu, veri işlemenin kamu yararına ya da menfaat değerlendirmesi temelinde gerçekleşmesidir. Bu ayrıca bir profilleme için de geçerlidir.

Kişisel verilerinizin menfaat değerlendirmesine dayanarak işlenmesini temel aldığımız sürece, genellikle korunmaya değer zorlayıcı nedenlerin kanıtlanabileceğini varsaymaktayız ancak elbette her olayı teker teker inceleyeceğiz.

Bir çelişki durumunda, artık kişisel verilerinizi işlemeyeceğiz. Bu durumlar,

 • bu verilerin işlenmesi için korunmaya değer zorlayıcı nedenlerin menfaatlerinizden, haklarınızdan ve özgürlüklerinizden daha önemli olduğunu kanıtlayamamamız veya
 • kişisel verilerinizin yasal hakların ileri sürülmesi, kullanılması veya savunulması için kullanılmamasıdır.

 

Doğrudan reklamımız için verilerinizin işlenmesine itiraz
Doğrudan reklam yapmak için kişisel verilerinizi işlediğimiz sürece, sizinle ilgili kişisel verilerin bu tür bir reklam amacıyla işlenmesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz; bu hak, bu tür doğrudan reklamlarla bağlantılı olduğu sürece profilleme için de geçerlidir.

Verilerin doğrudan reklam amacıyla işlenmesine itiraz ederseniz kişisel verilerinizi artık bu amaçlar için işlemeyeceğiz.

 

Ürün geliştirme ve genel müşteri analizi için kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme

Menfaat değerlendirilmesi çerçevesinde, ürün geliştirme ve genel müşteri analizi için kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etmeyle ilgili olarak size özel bir itiraz hakkı tanırız.

Ürün geliştirme ve/veya genel müşteri analizi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz ettiğinizde, verilerinizi bu amaçla kişiye özel bilgilerle işlemeyeceğiz. Toplu olarak veya başka şekilde anonim hale getirilmiş verilerin tam istatistiksel değerlendirmeleri bundan etkilenmez.

İtiraz hakkının kullanılması
İtiraz, herhangi bir şekle tabi değildir ve olabildiğince hızlı bir şekilde bu Veri Koruması Bilgileri'nde belirtilen iletişim bilgilerine iletilmelidir.

Tarayıcınız güncel değil. Bu nedenle web sitemiz uygun şekilde çalışmıyor olabilir. Çoğu tarayıcı (ancak MS Internet Explorer 11 ve önceki sürümleri hariç) hala sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Web tarayıcınızı güncellemenizi öneririz! En son sürüm internetin her yerinde iyi bir sonuç sağlayabilir. Ziyaretiniz için teşekkür eder, iyi eğlenceler dileriz. Audi ekibiniz