• Home
  • "Gegevensbescherming betekent helpen om innovatie vorm te geven"

"Gegevensbescherming betekent helpen om innovatie vorm te geven"

Peter Gladbach is de functionaris voor gegevensbescherming van AUDI AG. In het interview praat hij over gegevens als aanjagers van moderne mobiliteit, trage jurisprudentie en dynamische ontwikkelingen.

Tekst: Patrick Morda - Foto: Dirk Bruniecki leestijd: 3 min.

Peter Gladbach staat aan tafel en kijkt uit het raam.
Peter Gladbach is de functionaris voor gegevensbescherming van AUDI AG en is intensief betrokken bij de transformatie van het bedrijf tot aanbieder van steeds meer gedigitaliseerde premium mobiliteit. Daarbij gaat het niet in de laatste plaats om het vertrouwen van klanten in het merk.

Meneer Gladbach, als u de "cookie-vraag" op het internet tegenkomt, hoe reageert u dan? Weigert u in principe, of gaat u aandachtig om met wat daar wordt gevraagd?
Ik weiger regelmatig. Vaak duurt het langer om aandacht daaraan te besteden, dan om de opgeroepen website te gebruiken. Dat is onbevredigend, maar illustreert wel de spanning tussen wettelijke vereisten en de realiteit van het leven.

Vaak is informatie over de omgang met gegevens alleen verborgen en kan deze alleen via omwegen door gebruikers worden uitgelezen. Irriteert u dat?
Ik zou graag zien dat wij in principe positiever met deze meldingen omgaan en ze niet als noodzakelijk kwaad beschouwen. Dat zijn ze niet. Gegevens zijn kostbaar en essentieel voor het vormgeven en ervaren van het digitale tijdperk. Bij Audi proberen we daarom de bescherming en beveiliging ervan zo transparant en begrijpelijk mogelijk te laten zien.

U maakt onderscheid tussen gegevensbescherming en -beveiliging. Wat is het verschil?
Gegevensbeveiliging verwijst naar de bescherming van opgeslagen gegevens tegen verlies, diefstal of manipulatie. Gegevensbescherming belooft degenen die hun persoonsgegevens aan een bedrijf vertrouwen voor een specifiek doel, dat deze alleen voor dit doel zullen worden gebruikt. Gegevensbescherming wordt daarom vaak beschouwd als bescherming van de privacy en de particuliere autonomie. Dit is overigens niet nieuw, maar speelt meer omdat digitale netwerken steeds belangrijker worden. Gegevensbescherming is bij Audi altijd al belangrijk geweest. Het wordt alleen maar complexer.

“Gegevens zijn kostbaar en essentieel voor het vormgeven en ervaren van het digitale tijdperk.”

Peter Gladbach

Aan de ene kant wijzen velen vaak in een reflex de toestemming voor het verzamelen van gegevens af. Aan de andere kant worden elke dag miljoenen foto's geüpload naar social media platforms. Een tegenstrijdigheid?
Klanten geven gegevens vrijwillig af, als ze er direct voordeel van hebben. Als je een foto op het net zet, krijg je vaak snel een reactie. Als je toestemming geeft voor het ene of het andere gebruik, kan de feedback minder direct zijn. Zoals ik al zei, gaat het ook om transparantie. We kunnen echter nu al zien, dat wij als samenleving slechts gedeeltelijk en cultureel verschillend zijn voorbereid op wat het tijdperk van digitalisering biedt. Wetgevers over de hele wereld reageren hierop met steeds nieuwe en strengere wetten en regels. Onder andere zijn de sancties, zoals boetes voor inbreuken op de gegevensbescherming, aanzienlijk toegenomen voor bedrijven. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer is niet langer alleen een Duitse of Europese doelstelling.

En hoe reageren de gebruikers? Ziet u een ontwikkeling?
Gegevensbescherming is erg belangrijk voor Audi. Elk gebruik van persoonsgegevens wordt zorgvuldig door ons gecontroleerd. Maar natuurlijk krijgen we regelmatig verzoeken van gebruikers. Dat is volkomen normaal. En ook deze vragen worden steeds complexer, omdat onze klanten ook steeds beter op de hoogte zijn. Dit leidt tot een steeds beter begrip. En we zien dit als een kans.

Als een kans voor wat?
Om een dialoog aan te gaan en om misverstanden of voorbehouden te verhelderen. Het is hier net als bij klassieke producten: tevreden klanten zijn multipliers, en hoe groter het vertrouwen in de zorgvuldige behandeling van de aan ons verstrekte gegevens, hoe sterker de positie in het concurrentieklimaat wordt. Vertrouwen is essentieel voor de toekomst. Gegevens zijn de drijvende kracht achter moderne mobiliteit.

Peter Gladbach staat aan tafel en lacht.
Op de lange termijn zullen alleen degenen die transparant en helder communiceren over het gebruik en de bescherming van gegevens, dit implementeren en de toegevoegde waarde tastbaar maken, succesvol zijn, aldus Gladbach.

“Het is belangrijk om het grote vertrouwen in het merk Audi in de toekomst steeds opnieuw te bevestigen.”

Peter Gladbach

Audi biedt steeds meer digitale diensten en aanbiedingen: op welke plek staat u, speelt gegevensbescherming daarbij een rol?
Functionarissen voor gegevensbescherming zijn al wettelijk verplicht om bedrijfsideeën van de verantwoordelijke afdelingen mogelijk te maken, niet te verhinderen. Volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming is het ook legitiem om geld te verdienen door persoonlijke gegevens te gebruiken. Dit betekent dat bedrijven en innovatie mogelijk moeten worden gemaakt dankzij en niet ondanks de bescherming van persoonsgegevens. En dus maken we vroeg in het proces de weg vrij, zodat het product verkoopbaar wordt in overeenstemming met onze eisen op het gebied van gegevensbescherming en klanten hun ervaring met een goed gevoel kunnen beleven.

Moet u ook wel eens remmen, of openen nieuwe digitale productideeën vaak de weg voor veranderingen in de juridische situatie?
Wetten en jurisprudentie blijven soms achter bij sociale en technologische ontwikkeling. Wetten bieden echter over het algemeen altijd een marge voor interpretatie. Het is dus heel goed mogelijk dat "oude" normen door innovatie aan de kant van het bedrijf kunnen worden aangepast aan de "nieuwe" realiteit van het leven. Wij staan daarom altijd in contact met de bevoegde toezichthoudende autoriteiten om de ideeën van onze collega's van de gespecialiseerde afdelingen te waarborgen.

Denkt u dat data excellence, nu digitaal aanbod steeds belangrijker wordt, ooit het design zal overtreffen als de belangrijkste reden voor aankoop?
Ontwerp en uiterlijk van het product zullen altijd belangrijk blijven, dat is duidelijk. Dat de naadloos geïntegreerde digitale netwerken van de leefwerelden van onze klanten een beslissende onderscheidende factor in de concurrerende auto-omgeving worden, is echter ook waar. Dit maakt het des te belangrijker om het vertrouwen, dat onze klanten al sinds lang in het merk Audi hebben, verder uit te bouwen en steeds weer opnieuw te bevestigen. Met fascinerende digitale aanbiedingen en een effectieve, transparante bescherming en verwerking van hun persoonsgegevens.

Close-up van een display in de auto.

Ervaar netwerkmobiliteit

Audi verbindt en koppelt steeds meer voertuigen met de wereld en maakt het alledaagse leven in de auto nog aangenamer. Ontdek de mogelijkheden en voordelen die uw Audi u biedt met zijn diverse Audi Connect-diensten en het digitale myAudi-ecosysteem.

Meer informatie

Dat is misschien ook interessant voor u

Uw browser lijkt niet up-to-date te zijn. Mogelijk werkt onze website niet optimaal. In de meeste browsers (met uitzondering van MS Internet Explorer 11 en ouder) werkt deze echter probleemloos. Wij raden u aan uw webbrowser te updaten! De op dit moment nieuwste versie kan op heel het internet goede resultaten garanderen. Dank voor uw bezoek en veel plezier. Uw Audi-team