Cookie-beleid

1. Algemene informatie

Als u deze website gebruikt, verwerkt AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt („AUDI“, „wij“, „ons“ of „onze“) als verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens, met name door middel van cookies en soortgelijke technologieën (zoals hieronder gedefinieerd).

 

Uw persoonsgegevens kunnen ook door derden met behulp van eigen cookies en soortgelijke technologieën worden verwerkt. Zie voor meer informatie over dergelijke derden de paragraaf „Third party cookies“.

 

In het cookie-beleid wordt uitgelegd welke cookies en soortgelijke technologieën door ons op onze website voor welke doeleinden worden gebruikt en welke mogelijkheden u hebt om uw voorkeuren te beheren.

 

Op onze website maken wij gebruik van technologieën die het gebruik van de website vergemakkelijken en de gebruiksvriendelijkheid vergroten en die ten doel hebben verschillende functionaliteiten beschikbaar te maken (zie voor meer informatie 3 en 4). Dergelijke technologieën omvatten bijvoorbeeld cookies, pixels en scripts (hierna "cookies" genoemd).

 

Cookies zijn kleine bestandjes die op uw apparaat worden opgeslagen en die gegevens bevatten, zoals persoonlijke pagina-instellingen (bijv. taal, beeldschermresolutie) en inloggegevens. Deze record wordt door de webserver waarmee u via uw browser verbinding hebt gemaakt gecreëerd en naar u verzonden.

 

Meer informatie over de manier waarop uw persoonsgegevens verwerken, daaronder inbegrepen de door middel van cookies verzamelde persoonsgegevens, over hoe u gebruik kunt maken van het recht op bescherming van uw persoonsgegevens en over de contactgegevens van onze functionaris gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring.

2. Cookies beheren

in principe kan onze website ook zonder cookies worden geopend. Gebruik zonder cookies kan echter gevolgen hebben voor de functionaliteit of de beschikbaarheid van de website. Als u echter volledig gebruik wilt maken van de functionaliteit van onze websites, dient u cookies te accepteren die het gebruik van bepaalde functies mogelijk of eenvoudiger maken.

 

De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat alle cookies automatisch worden geaccepteerd. In aanvulling op uw de rechten als betrokkene kunt u te allen tijde met toekomstige werking bezwaar maken tegen het gebruik van cookies door uw browser zodanig in te stellen dat deze geen of alleen bepaalde cookies accepteert of dat u wordt gewaarschuwd als er cookies worden verzonden. Dit kan tot gevolg hebben dat u niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken.

 

Houd er rekening mee dat de door u gekozen instellingen altijd uitsluitend van toepassing zijn op de browser die u gebruikt hebt tijdens het kiezen van deze instellingen. Als u verschillende browsers of eindapparaten gebruikt, is het mogelijk dat u opnieuw de cookie-instellingen moet kiezen. Na een update of als u de cookies uit uw browser verwijdert kunnen de instellingen soms worden teruggezet naar de basisinstellingen. In dat geval wordt u, als u onze website opnieuw bezoekt, mogelijk opnieuw verzocht de cookie-instellingen te kiezen.

 

De volgende links zijn behulpzaam bij het beheren van de cookie-instellingen van uw browsen. Daarnaast kunt u, als u meer informatie wilt, gebruik maken van de helpfunctie van uw browser:

 

 • Internet Explorer, Microsoft Edge: http://support.microsoft.com
 • Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
 • Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
 • Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
 • Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
 • Adobe (Flash-cookies): http://www.adobe.com/security/flashplayer/articles/lso/

 

Bovendien bestaat er software voor het beheren van cookies. Verdere informatie over cookies en het beheren ervan vindt u ook op hulpwebsites als https://www.allaboutcookies.org.

 

Als u uw browserinstellingen kiest of wijzigt, of bepaalde software gebruikt die cookies blokkeert, houden wij rekening met uw browserinstellingen en met de instellingen van de betreffende software en laten wij de geblokkeerde cookies niet verzenden. Als u in uw browserinstellingen cookies toestaat, krijgt u op onze website een cookie-banner te zien waarmee u uw cookie-instellingen kunt beheren, bijvoorbeeld om bepaalde cookies te activeren. Cookies worden alleen geplaatst als u voor de betreffende categorie cookies toestemming geeft. Let op: voor essentiële cookies (zie 3, hieronder) wordt geen toestemming gevraagd. Als u in uw browserinstellingen cookies toestaat, worden essentiële cookies altijd geplaatst.

 

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken en de door u gekozen categorieën cookies wijzigen. Dit kunt u doen via „Cookie-instellingen” in de voettekst van de website.

3. Welke cookies gebruiken wij?

In principe gebruiken wij cookies van de volgende categorieën:

 

 

Categorie Beschrijving
Essentiële cookies Deze cookies zijn onmisbaar voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies zouden services als de voertuigconfigurator niet werken.
Functionele cookies Met deze cookies kan een website ingevoerde gegevens (zoals gebruikersnaam, instellingen, taalinstellingen) opslaan en de gebruiker verbeterde, meer gepersonaliseerde functionaliteiten bieden.
Prestatiecookies Deze cookies worden gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van onze website, en dus de gebruikerservaring, te verbeteren door het gedrag van de gebruiker van de website te analyseren. Door middel van deze cookies wordt informatie verzameld over de manier waarop onze website wordt gebruikt, het aantal keren dat onze website bezocht wordt, de gemiddelde duur van een bezoek, de geopende pagina’s. Prestatiecookies helpen ons bijvoorbeeld om te weten te komen van welke elementen van ons online aanbod het meeste gebruik wordt gemaakt en om de website verder op uw behoeften af te stemmen. Bovendien gebruiken wij prestatiecookies in combinatie met zogeheten gebruikerstracking (zie hiervoor 4).
Marketingcookies Deze cookies worden gebruikt om persoonlijke, voor de gebruiker relevante en op diens interesses afgestemde content aan te bieden. Ze worden bovendien gebruikt om ervoor te zorgen dat een advertentie niet te vaak wordt weergegeven en om de effectiviteit van reclamecampagnes te meten en te sturen. De cookies registreren of u al dan niet een bepaalde website hebt bezocht en welke content u hebt gebruikt. Dit is gebaseerd op een unieke identificatie van uw browser en uw eindapparaat. Deze informatie kan eventueel met derden, zoals adverteerders, worden gedeeld en door hen voor eigen doeleinden worden gebruikt, zodat u ook op andere websites voor u relevante reclame kunt zien. Deze cookies worden vaak gekoppeld aan de functionaliteiten van de websites van derden.

a. Opslagduur

Cookies kunnen gedurende langere tijd of slechts tijdelijk op uw apparaat worden opgeslagen.

 

Zogeheten permanente cookies worden gedurende een bepaalde tijd op uw eindapparaat opgeslagen, totdat een bepaalde, van tevoren vastgestelde, vervaldatum is bereikt, of eerder indien u de cookies zelf verwijdert. Daarmee worden bijv. taalinstellingen opgeslagen, zodat u deze niet opnieuw voor onze website hoeft aan te brengen.

 

Door middel van een zogeheten sessiecookie wordt, terwijl u op onze website actief bent, tijdelijk een sessiecode opgeslagen. Dit voorkomt bijv. bij verandering van pagina dat u zich opnieuw moet aanmelden. Sessiecookies worden bij de afmelding gewist of verliezen hun geldigheid, zodra de sessie is afgelopen.

b. First / Third Party Cookies

b. First/third party cookies

 

(1) First party cookie

Onder een first party cookie wordt een cookie verstaan die door ons als verwerkingsverantwoordelijke (hiermee wordt hetzelfde bedoeld als r in andere rechtsgebieden met een opdrachtgever) of door onze verwerkers (hiermee wordt hetzelfde bedoeld als in andere rechtsgebieden met een opdrachtnemer) geplaatst wordt. AUDI AG is als exploitant van de website (zie colofon) verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. AUDI AG verwerkt de door first party cookies verzamelde gegevens voor eigen doeleinden, ongeacht of de cookie door AUDI AG is geprogrammeerd of van een andere rechtspersoon afkomstig is.

 

(2) Third party cookies

Onder een third party cookie wordt een cookie verstaan die geplaatst wordt door een derde, bijvoorbeeld een van onze dienstverleners. Deze derde is niet identiek aan AUDI AG, de exploitant van de website die door u bezocht wordt. Third party cookies zijn afkomstig van diverse domeinen van derden, die op een flexibele manier van deze cookies gebruik kunnen maken om het gedrag van gebruikers op onze website en op websites van andere derden te volgen (met name voor gepersonaliseerde reclame). Als u een website bezoekt met via het advertentienetwerk geplaatste reclame, kan de op deze website aanwezige reclame een third party cookie op uw apparaat achterlaten. In de regel slaat deze cookie het aantal keren dat u de website bezocht hebt en de duur van elk bezoek op. Als u terugkeert op een andere website waarop eveneens reclame van de betreffende adverteerder is geplaatst, kan deze website u aan de hand van de cookies herkennen en u met behulp van de verzamelde informatie gepersonaliseerde reclame uit eigen aanbod tonen. Hoewel wij derden toegang verlenen tot onze website om deze cookies op het apparaat van de gebruiker te installeren, hebben wij geen invloed op de tijdsduur waarmee deze third party cookies op het apparaat van de gebruiker opgeslagen blijven. De door middel van de cookie verzamelde gegevens worden door de betreffende derde verwerkt voor eigen doeleinden en onder eigen verantwoordelijkheid, in overeenstemming met de geldende richtlijnen voor gegevensbescherming en cookies, of samen met ons verwerkt onder gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dit geldt ook voor third party cookies van sociaalnetwerksites van derden waardoor informatie met de betreffende sociaalnetwerksites gedeeld kan worden.

c. Op deze website gebruikte cookies

Hieronder staat een samenvatting van de door ons gebruikte cookies, die u over het doel en het soort van de betreffende cookie alsmede de opslagduur ervan moet informeren.

Essentiële cookies

Naam van de cookie Naam van de toepassing First party cookie/third party cookie Doel van de cookie Type cookie en vervaldatum (sessiecookie of permanente cookie) Opslagduur van de door middel van cookies verzamelde gegevens
AUDI_ENSIGHTEN_PRIVACY_Performance Ensighten 1st Opslaan van instellingen van de gebruiker (bijv. taal, lettergrootte, inloggegevens) Permanente cookie (1 jaar) 3 jaar
AUDI_ENSIGHTEN_PRIVACY_Functional Ensighten 1st Opslaan van instellingen van de gebruiker (bijv. taal, lettergrootte, inloggegevens) Permanente cookie (1 jaar) 3 jaar
AUDI_ENSIGHTEN_PRIVACY_Marketing Ensighten 1st Opslaan van instellingen van de gebruiker (bijv. taal, lettergrootte, inloggegevens) Permanente cookie (1 jaar) 3 jaar
AUDI_ENSIGHTEN_PRIVACY_LOCALE Ensighten 1st Opslaan van instellingen van de gebruiker (bijv. taal, lettergrootte, inloggegevens) Permanente cookie (1 jaar) 3 jaar
AUDI_ENSIGHTEN_PRIVACY_Do_Not_Track Ensighten 1st Opslaan van instellingen van de gebruiker (bijv. taal, lettergrootte, inloggegevens) Permanente cookie (1 jaar) 3 jaar
AUDI_ENSIGHTEN_PRIVACY_MODAL_VIEWED Ensighten 1st Opslaan van instellingen van de gebruiker (bijv. taal, lettergrootte, inloggegevens) Permanente cookie (1 jaar) 3 jaar
AUDI_ENSIGHTEN_PRIVACY_MODAL_LOADED Ensighten 1st Opslaan van instellingen van de gebruiker (bijv. taal, lettergrootte, inloggegevens) Permanente cookie (1 jaar) 3 jaar
landkeuze Akamai 1st Deze cookie bevat de uit het IP-adres geëxtraheerde landcode en zorgt ervoor dat bezoekers die naar de Audi-website voor een bepaald land gaan automatisch op de juiste website terechtkomen. (Deze landcode is niet aan persoonsgegevens gekoppeld) Sessiecookie tot het einde van de sessie

Prestatiecookies

Naam van de cookie Naam van de toepassing First party cookie/third party cookie Doel van de cookie Type cookie en vervaldatum (sessiecookie of permanente cookie) Opslagduur van de door middel van cookies verzamelde gegevens
AMCVS_097B467352782F130A490D45%40AdobeOrg Adobe Analytics 1st Herkennen van de bezoeker Sessiecookie 2 jaar
AMCV_097B467352782F130A490D45%40AdobeOrg Adobe Analytics 1st Herkennen van de bezoeker Permanente cookie (2 jaar) 2 jaar
s_cc Adobe Analytics 1st Opslaan van instellingen van de gebruiker (bijv. taal, lettergrootte, inloggegevens) Sessiecookie 2 jaar
s_ecid Adobe Analytics 3rd Herkennen van de bezoeker Permanente cookie (2 jaar) 2 jaar
s_fid Adobe Analytics 1st Herkennen van de bezoeker Permanente cookie (2 jaar) 2 jaar
s_sq Adobe Analytics 1st Optimaliseren/verbeteren van de functionaliteit van de website Permanente cookie 2 jaar
s_vi Adobe Analytics 1st Herkennen van de bezoeker Permanente cookie (2 jaar) 2 jaar
demdex Adobe Analytics 3rd Herkennen van de bezoeker Permanente cookie (180 dagen) 2 jaar
_ens_lc Adobe Analytics via Ensighten 1st Bezoekersaantallen, klikgedrag, gebruikersstromen om de content op de website te verbeteren Permanente cookie (30 minuten) 2 jaar
_ens_prev Adobe Analytics via Ensighten 1st Bezoekersaantallen, klikgedrag, gebruikersstromen om de content op de website te verbeteren Sessiecookie 2 jaar
_ens_vn Adobe Analytics via Ensighten 1st Opslaan van eerder bezochte website, aantal keren dat de website bezocht is Permanente cookie (1 jaar) 2 jaar
_ens_sid Adobe Analytics via Ensighten 1st Optimaliseren/verbeteren van de functionaliteit van de website Permanente cookie (30 minuten) 2 jaar
_ens_perf Adobe Analytics via Ensighten 1st Optimaliseren/verbeteren van de functionaliteit van de website Permanente cookie (30 minuten) 2 jaar

4. Diensten van derden

a. Ensighten Privacy Manager

 

I. Algemene informatie


Wij gebruiken de Ensighten Privacy Manager, die ons helpt bij het beheren van de cookies die wij op onze website gebruiken. De Ensighten Privacy Manager maakt gebruik van cookies om informatie op te slaan of, en indien ja, voor welke cookiecategorieën gebruikers toestemming hebben gegeven. In dit verband worden de volgende gegevens verwerkt:

 

 • IP-adres
 • User agent
 • URL
 • Referrer URL
 • Tijdstempel
 • Lijst met serveroproepen
 • Vanuit het oogpunt van gegevensbescherming relevante cookies
 • Vanuit het oogpunt van gegevensbescherming relevante gebeurtenissen

 

II. Doel en rechtsgrondslag van de verwerking


Door persoonsgegevens van de gebruiker te verwerken met behulp van de Ensighten Privacy Manager zijn wij in staat informatie op te slaan met betrekking tot de door de gebruiker gegeven toestemming. Dit helpt ons om de gebruiker extra content aan te bieden en om het plaatsen van bepaalde cookies te voorkomen als de gebruiker geen toestemming voor het gebruik van zulke cookies gegeven heeft. Als wij deze informatie niet zouden verzamelen, zouden wij er niet voor kunnen zorgen dat onze cookies en onze website correct functioneren en zouden bepaalde functies van de website mogelijk niet voor u beschikbaar zijn. De rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking van persoonsgegevens is ons gerechtvaardigde belang overeenkomstig art. 6 lid 1 onder f) AVG.

De Ensighten Privacy Manager word geleverd door onze dienstverlener Tagman Ltd., 2 Riding House Street, London W1W 7FA, Verenigd Koninkrijk, die voor ons als verwerker optreedt.

 

 

III.    Opslagperiode


De door de Ensighten Privacy Manager opgeslagen gegevens worden verwijderd wanneer deze gegevens niet meer nodig zijn voor onze bovengenoemde doeleinden. Dit is na drie jaar het geval.

 

 

IV.    Recht van bezwaar


U hebt het recht om tegen de verwerking van persoonsgegevens in samenhang met de Ensighten Privacy Manager bezwaar te maken. Meer informatie over uw rechten als betrokkene vindt u in onze privacyverklaring.

 

 

b. Adobe Analytics

 

I. Algemene informatie


Op onze website maken wij gebruik van de analysetool Adobe Analytics. Adobe Analytics wordt geleverd door Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24. Adobe Analytics gebruikt cookies om interacties van gebruikers van de website te registreren en systematisch te analyseren. In dit verband worden de volgende gegevens verzameld:

 

 • IP-adres van de gebruiker (geanonimiseerd)
 • Unieke gebruikers-ID, toegewezen door de browser
 • Het klikgedrag van de gebruiker op de website
 • De subpagina's waar de gebruiker toegang toe heeft
 • Browsertype, URL, beeldschermresolutie
 • Tijdstempel
 • Automodel dat de gebruiker op de portal heeft aangemaakt

Het IP-adres is niet volledig opgeslagen, het laatste octet van het IP-adres is niet herkenbaar. Het verkorte IP-adres kan niet niet worden herleid naar het apparaat van de gebruiker.

 

 

II. Doel en rechtsgrondslag van de verwerking

 


Door persoonsgegevens van de gebruiker te verwerken met behulp van Adobe Analytics zijn wij in staat het browsergedrag van onze gebruikers te analyseren. Door de verzamelde gegevens te analyseren kunnen wij informatie vergaren over het gebruik van de afzonderlijke componenten van onze website. Dit helpt ons om onze website steeds verder te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken. U kunt onze website ook bezoeken als wij deze informatie niet hebben, maar bepaalde functionaliteiten zijn dan mogelijk niet beschikbaar. Voor zulke doeleinden maken wij gebruik van de volgende dienstverleners, die voor ons als verwerker optreden:
  

 • Audi Business Innovation GmbH, Hochbrückenstr. 6, 80331 München
 • agnosco.net GmbH, Paulinenallee 30, 20259 Hamburg
 • Accenture Song Build Germany GmbH, Völckersstraße 38, 22765 Hamburg
 • Ray Sono AG, Tumblingerstraße 32, 80337 München
 • Bertrandt Ingenieurbüro GmbH, Lilienthalstraße 50-52, 85080 Gaimersheim

De rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking van persoonsgegevens is uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 onder a) AVG.

 

 

III. Opslagperiode


De door Adobe Analytics opgeslagen gegevens worden gewist zodra u uw toestemming intrekt of wanneer de gegevens niet meer nodig zijn voor onze bovengenoemde doeleinden. Dit is na 24 maanden het geval.

 

 

IV. Intrekken van toestemming

 

U hebt de mogelijkheid om te voorkomen dat Adobe Analytics uw informatie verzamelt wanneer u onze website bezoekt. U kunt dit doen door uw browserinstellingen te wijzigen, zodat het plaatsen van cookies wordt geblokkeerd, of door uw toestemming voor het plaatsen van cookies in onze cookie-instellingen in te trekken. Om uw recht op gegevenswissing uit te oefenen moet u ons uw Experience-Cloud-ID ter beschikking stellen. Open, om uw Experience-Cloud-ID op te vragen, de pagina waarvoor u uw ECID wilt nazoeken door de URL (bijv. www.progress.audi) rechtstreeks in de adresbalk van uw browser in te typen. Vervolgens voegt u aan het einde van de URL in de adresbalk de parameter <?getid=ecid> (https://wwwprogress.audi.html/?getid=ecid) toe. Druk vervolgens op Enter. Er verschijnt een pop-up met uw ECID.

5. De ontvangers van uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens die worden verzameld en opgeslagen door middel van de diensten van een derde worden ter beschikking gesteld aan de ontwikkelaars, werknemers en adviseurs van de betreffende derde. Onder 4 vindt u informatie over de ontvangers van uw persoonsgegevens die zijn verkregen door middel van de diensten van derden, zoals beschreven in 4. Meer informatie over de ontvangers van uw persoonsgegevens vindt u in onze privacyverklaring. Er wordt te allen tijde gezorgd voor passende maatregelen op het gebied van beveiliging en vertrouwelijkheid.

 

6. Grensoverschrijdende doorzending van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen in andere landen dan uw eigen land worden opgeslagen. In dat geval hebben de opsporingsdiensten en/of toezichthouders in de betreffende andere landen toegang tot uw persoonsgegevens overeenkomstig de geldige wetgeving van hun land. Voor zover dit volgens de wet vereist is, zullen wij van tevoren uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor het buiten uw eigen land doorzenden van uw persoonsgegevens.

 

Meer informatie over de grensoverschrijdende doorzending van uw persoonsgegevens vindt u in onze privacyverklaring.

7. Contact met ons opnemen

Onze functionaris voor gegevensbescherming is uw contactpersoon voor alle zaken die te maken hebben met gegevensbescherming en is voor u beschikbaar om u te helpen bij het uitoefenen van uw rechten. De functionaris voor gegevensbescherming is te bereiken onder: AUDI AG Datenschutzbeauftragter, 85045 Ingolstadt, Deutschland, datenschutz@audi.de.

 

 

Cookie-beleid (per 23-02-2023)

Uw browser lijkt niet up-to-date te zijn. Mogelijk werkt onze website niet optimaal. In de meeste browsers (met uitzondering van MS Internet Explorer 11 en ouder) werkt deze echter probleemloos. Wij raden u aan uw webbrowser te updaten! De op dit moment nieuwste versie kan op heel het internet goede resultaten garanderen. Dank voor uw bezoek en veel plezier. Uw Audi-team