Cookiebeleid

Ons platform maakt gebruik van cookies. Cookies en tekstbestanden met informatie voor de identificatie van terugkerende bezoekers, die uitsluitend voor de duur van uw bezoek, op onze internetpagina's worden gebruikt. Cookies worden opgeslagen op de harde schijf of een ander permanent geheugen van uw eindapparaat. De cookies op onze websites bevatten geen persoonsgegevens over u.

 

Met cookies hoeft u gegevens niet telkens opnieuw int e voeren, kunt u bepaalde content eenvoudiger verstrekken en kunnen wij beter inzien welke gedeeltes van onze website bijzonder vaak worden bezocht. Zo kunnen wij de inhoud van ons platform beter afstemmen op uw behoeften.

 

U kunt cookies op elk gewenst moment via uw browserinstellingen deactiveren, als u dat wilt. Via de Hulpfunctie van uw browser kunt u lezen hoe u deze instellingen kunt veranderen.

 

Op de websites worden de volgende cookies gebruikt.

Categorieën

Categorie Beschrijving
Onmisbare cookies Deze cookies zijn onmisbaar voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies zouden functies van de website niet functioneren.
Prestatie cookies Deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop u gebruik maakt van de website. Prestatiecookies helpen Audi AG om bijvoorbeeld de meest gebruikte elementen van de website te identificeren en om de website verder te ontwikkelen op basis van uw behoeften
Functionele cookies Door deze cookies kan een website eerder ingevoerde gegevens (zoals gebruikersnaam, taalselectie of de plaats waar u zich bevindt) opslaan om de gebruiker verder verbeterde, persoonlijke functies aan te kunnen bieden.

Cookies

Cookienaam Beschrijving Categorie Opslagduur First Party / Third Party Cookie
AMCVS_* Dit cookie stelt een anonieme maar unieke ID per gebruiker in. Prestatie cookie tot het einde van de sessie First Party Cookie
AMCV_* Dit cookie slaat het aantal dagen op die sinds het laatste bezoek aan de website zijn verstreken Prestatie cookie 2 jaar First Party Cookie
s_ecid Slaat een anonieme, eenduidige ID per gebruiker (unique visitor ID) op, die door de Experience Cloud Solutions wordt gebruikt. Deze ID helpt ons de gebruiker te herkennen. Prestatie cookie 2 jaar Third Party Cookie
s_fid Dit cookie word gebruikt voor de bepaling van een unieke bezoeker (unieke bezoeker). Dit cookie is een 'fallback-cookie', voor het geval het cookie 's_vi' geblokkeerd is, dat gewoonlijk voor dit doel wordt gebruikt. Prestatie cookie 5 jaar First Party Cookie
s_gnr Dit cookie is nodig om te herkennen of een bezoeker een nieuwe of terugkerende bezoeker van de website is. Prestatie cookie 1 maand First Party Cookie
s_invisit Dit cookie wordt gebruikt door een Adobe-plug-in om op te slaan hoe vaak een gebruiker de website heeft bezocht. Prestatie cookie 30 minuten First Party Cookie
s_lv Dit cookie levert geanonimiseerde gebruiksgegevens van de website om te registreren hoeveel tijd verstreken is tussen een herhaald bezoek ("visit") van dezelfde gebruiker. Prestatie cookie 3 jaar First Party Cookie
s_lv_s Dit cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen bezoekers en verzamelt statistische gegevens over interacties op de website. Prestatie cookie 30 minuten First Party Cookie
s_ppv Deze cookies slaan informatie op over welk gedeelte van de website door een bezoeker is bekeken en helpen ons zo om de lengte van onze pagina's en lay-outs met het oog op uw interesses verder te ontwikkelen. Prestatie cookie tot het einde van de sessie First Party Cookie
s_sq Dit cookie wordt opgeslagen door JavaScript Code en uitgelezen wanneer de ClickMap- en Activity Map-functie is geactiveerd; het ontvangt informatie over de link die eerder door de gebruiker is aangeklikt. Prestatie cookie Sessie First Party Cookie
s_vi Dit cookie word gebruikt voor de bepaling van een unieke bezoeker (unieke bezoeker).   Prestatie cookie 2 jaar Third Party Cookie
s_vnum Dit cookie wordt door een Adobe-plug-in gebruikt om te registreren hoe vaak een gebruiker de website heeft bezocht. Prestatie cookie 1 maand First Party Cookie
_ens_lc Bewaart informatie over het navigatiegedrag. Prestatie cookie Sessie First Party Cookie
_ens_prev Bewaart informatie over het navigatiegedrag. Prestatie cookie tot het einde van de sessie First Party Cookie
_ens_vn Telt het aantal bezoeken van de gebruiker. Prestatie cookie 2 jaar First Party Cookie
_ens_sid Bevat de ID van de huidige sessie. Prestatie cookie 30 minuten First Party Cookie
_ens_perf Bevat informatie over de laadsnelheid van de website. Prestatie cookie 30 minuten First Party Cookie
countryselector Deze cookie bevat de landwaarde en zorgt ervoor dat bezoekers automatisch worden omgeleid naar de juiste website wanneer ze naar een Audi-landenpagina worden geleid. (De landwaarde is niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens.) Onmisbare cookie Sessie First Party Cookie
IDE Identificatie van gebruikers en aanbieden van Google-advertenties op websites van derden. Persistent 13 maanden Third Party Cookie
zsc Controleert en beperkt de synchronisatie van cookies van derden met reclamenetwerken.   Persistent 1 dag Third Party Cookie
zuc De toestemmingsverklaring "Consent" opslaan op accountniveau Persistent 1 jaar Third Party Cookie
zc Herkenning van de bezoeker gepersonaliseerde reclame op de website / gepersonaliseerde suggesties voor producten (targeting), aanmaken van gebruikersprofielen, de authenticatiestatus van de gebruiker voor specifieke websites, statistische evaluaties Persistent 1 jaar Third Party Cookie

Gebruik van Zeotap

1. Algemene informatie

Op onze website maken we gebruik van de analysetool Zeotap. Zeotap wordt geleverd door Zeotap GmbH, Mehringdamm 32-34, 10961 Berlijn. Zeotap gebruikt een pixel om interacties van gebruikers van de webpagina te registreren en systematisch te evalueren. In dit verband worden de volgende gegevens via onze website verzameld:

  • IP-adres van de gebruiker
  • Unieke gebruikers-ID toegewezen door de browser (Zeotap-ID)
  • Het klikgedrag van de gebruiker op de website
  • De subpagina's die door de gebruiker worden bezocht
  • Browsertype, URL, beeldschermresolutie
  • Tijdstempel
  • Automodel dat de gebruiker op de portal heeft aangemaakt (configuratiegegevens)

Het IP-adres is niet volledig opgeslagen, het laatste octet van het IP-adres is niet herkenbaar. Het verkorte IP-adres kan niet niet worden herleid naar het apparaat van de gebruiker.

 

Onafhankelijk van onze website verzamelt Zeotap op eigen verantwoordelijkheid zelf en via directe dataleveranciers informatie over uw gebruiksgedrag, op voorwaarde dat u hiervoor op de desbetreffende webpagina / in de app toestemming voor hebt gegeven. De door Zeotap op eigen verantwoordelijkheid verzamelde datacategorieën vindt u in het Privacybeleid van Zeotap.

De verzamelde informatie wordt, indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, door Zeotap samengevoegd in gebruikersgroepen (segmenten).

 

2. Doel en rechtsgrondslag van de verwerking

Het doel van Zeotap is om te begrijpen waarin u geïnteresseerd bent, zodat wij u gepersonaliseerde, relevantere en op uw interesses afgestemde content kunnen aanbieden. Het wordt ook gebruikt om ervoor te zorgen dat een advertentie niet te vaak wordt weergegeven en om de effectiviteit van reclamecampagnes te meten en te sturen. De Zeotap-pixel registreert of u al dan niet een webpagina hebt bezocht en welke inhoud er is gebruikt. Dit is gebaseerd op een unieke identificatie van uw browser en uw eindapparaat met behulp van een Zeotap-ID. De informatie kan ook met derden, bijv. adverteerders, worden gedeeld, zodat er ook op andere websites advertenties weergegeven kunnen worden die voor u relevant zijn.

 

Het verzamelen en verder verwerken van gebruikersgegevens op de websites van AUDI AG valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van AUDI AG, met uitzondering van het samenvoegen van gegevens van derden door Zeotap.

Het verzamelen en verwerken van de gegevens van derden door een zogenaamde dataleverancier van Zeotap valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van Zeotap, met uitzondering van het samenvoegen met gebruikersgegevens van AUDI AG.

AUDI AG en Zeotap zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het samenvoegen van gebruikersgegevens van AUDI AG en de dataleveranciers van Zeotap.

 

De rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking van persoonsgegevens is uw toestemming in het kader van Art. 6, lid 1, punt a) van de AVG.

 

3. Opslagperiode

De door Zeotap opgeslagen gegevens worden gewist zodra u uw toestemming intrekt of wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor onze bovengenoemde doeleinden. Dat is na 90 dagen het geval.

 

4. Opt-out-mogelijkheid

U hebt de mogelijkheid om te voorkomen dat Zeotap uw informatie verzamelt wanneer u onze website bezoekt. U kunt dit doen door uw browserinstellingen te wijzigen, zodat het plaatsen van cookies wordt geblokkeerd, of door uw toestemming voor het plaatsen van cookies in onze cookie-instellingen in te trekken. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Zeotap.

 

5. Informatie over de overeenkomst betreffende een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid tussen Audi en Zeotap

Audi en Zeotap werken nauw samen met het oog op mediaperformance en targeting. Dit geldt ook voor de verwerking van hun persoonsgegevens. Audi en Zeotap bepalen gezamenlijk de middelen en doeleinden van elke verwerking van hun persoonsgegevens en worden daarom beschouwd als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in de zin van Art. 4, lid 7, 26 van de AVG.

 

Het verzamelen en verder verwerken van gebruikersgegevens (1st party data) op de websites van AUDI AG valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van AUDI AG, met uitzondering van het samenvoegen van gegevens van derden door Zeotap. Audi is verantwoordelijk voor de juiste implementatie van de Zeotap-pixel op de website en voor het verzamelen van de persoonsgegevens die voor verdere analyse aan Zeotap worden verstrekt.

Het verzamelen en verwerken van de gegevens van derden (3rd party data) door een zogenaamde dataleverancier van Zeotap valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van Zeotap, met uitzondering van het samenvoegen met gebruikersgegevens van AUDI AG (1st party data). Zeotap is verantwoordelijk voor de juiste implementatie van de Zeotap-pixel op de webpagina's van haar gegevensverstrekkers en voor de verzameling van de persoonsgegevens die daar plaatsvindt.

 

De gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is beperkt tot het samenvoegen van gegevens van derden met de gebruikersgegevens van Audi.

 

a.    Overeenstemming over gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid (Art. 26, lid 1, punt 2, 3, lid 2, punt 1 van de AVG)

Audi en Zeotap hebben een overeenkomst inzake gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid afgesloten, waarin is bepaald dat Audi en Zeotap elk als volgt verantwoordelijk zijn voor de naleving van bepaalde verplichtingen die voortkomen uit de AVG. Dit omvat met name het beantwoorden van verzoeken omtrent de uitoefening van rechten van betrokkenen conform de AVG en de naleving van informatieverplichtingen die in Art. 13, 14 van de AVG zijn geregeld.

  Audi Zeotap

Art. 13, 14 van de AVG

x x

Art. 15-21 van de AVG

x x

Art. 26, lid 2 van de AVG

x x

Art. 32 van de AVG

x x

Art. 33, 34 van de AVG

x x

b.    Gevolgen voor de betrokken personen

Betrokkenen kunnen hun rechten zowel jegens Audi als jegens Zeotap uitoefenen.

Uw browser lijkt niet up-to-date te zijn. Mogelijk werkt onze website niet optimaal. In de meeste browsers (met uitzondering van MS Internet Explorer 11 en ouder) werkt deze echter probleemloos. Wij raden u aan uw webbrowser te updaten! De op dit moment nieuwste versie kan op heel het internet goede resultaten garanderen. Dank voor uw bezoek en veel plezier. Uw Audi-team