Juridisch


Disclaimer
AUDI AG stelt de inhoud van deze internetpagina's zeer zorgvuldig samen en zorgt ervoor dat deze regelmatig worden geüpdatet. De gegevens zijn echter alleen bedoeld als vrijblijvende algemene informatie en vervangen geenszins een uitgebreid persoonlijk advies voor een koopbeslissing. De technische kenmerken en uitrustingen van de beschreven voertuigen zijn slechts voorbeelden. Dergelijke kenmerken en uitrustingen kunnen vooral per land variëren. Wijzigingen blijven te allen tijde voorbehouden. Op enig moment actuele, bindende gegevens over de technische kenmerken, uitrustingen of eigenschappen van onze voertuigen krijgt u uitsluitend van uw dealer of importeur.

 

AUDI AG is niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de informatie op deze pagina's of de continue storingvrije toegang ertoe. Als wij naar internetpagina's van derden verwijzen (links), is AUDI AG geenszins verantwoordelijk voor de inhoud van de doorgelinkte pagina's. Door gebruik te maken van de verwijzing verlaat u het informatieaanbod van AUDI AG. Voor de aanbiedingen van derden kunnen daarom afwijkende regelingen gelden, in het bijzonder met betrekking tot het privacybeleid. Verder sluit AUDI AG aansprakelijkheid bij de dienstverlening, in het bijzonder bij het downloaden van door AUDI AG ter beschikking gestelde bestanden op de internetpagina's van AUDI AG, voor licht nalatige schendingen van verplichtingen uit, voor zover geen sprake is van essentiële contractuele verplichtingen of van inbreuk op het leven, het lichaam en de gezondheid en voor zover dit rechten volgens de wet op de productaansprakelijkheid onverlet laat. Hetzelfde geldt voor schendingen van verplichtingen door onze hulppersonen.

 


Copyright
Tenzij anders vermeld zijn alle teksten, afbeeldingen en andere werken die op de website worden gepubliceerd, onderworpen aan het copyright van AUDI AG, Ingolstadt. Elke verveelvoudiging, verspreiding, opslag, overdracht, verzending en weergave of doorgifte van inhoud is zonder schriftelijke toestemming van AUDI AG uitdrukkelijk verboden. TDI, quattro, Spaceframe, ASF en de modelaanduidingen zijn gedeponeerde handelsmerken van AUDI AG.

 


Geschillenbeslechting

AUDI AG is niet bereid noch verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

Uw browser lijkt niet up-to-date te zijn. Mogelijk werkt onze website niet optimaal. In de meeste browsers (met uitzondering van MS Internet Explorer 11 en ouder) werkt deze echter probleemloos. Wij raden u aan uw webbrowser te updaten! De op dit moment nieuwste versie kan op heel het internet goede resultaten garanderen. Dank voor uw bezoek en veel plezier. Uw Audi-team